Co děláme

Zabýváme se již řadu let poskytováním služeb v oblasti pozemních staveb, zejména projektové a inženýrské činnosti, ale také samotné realizace.

Poskytujeme kompletní projektové služby od studie a vizualizace, přes projektovou dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení až po prováděcí dokumentaci novostaveb a rekonstrukcí a to především :

  • bytových a občanských staveb
  • rodinných domů
  • halových a výrobních objektů
  • jednoduché liniové stavby

V rámci inženýrské činnosti v zastoupení stavebníka zajistíme potřebná povolení a rozhodnutí potřebná ke stavbě včetně zajištění vyjádření všech dotčených orgánů státní správy a správců sítí potřebných pro jejich vydání.

Během výstavby provádíme autorský dozor a nabízíme i možnost spolupráce při uvedení stavby do provozu – kolaudaci.

Díky dlouholetým zkušenostem během vlastní realizace staveb zajistíme i technický dozor investora nebo stavební dozor stavby, dále i technickou podporu při přejímce bytů či rodinných domů.

Mimo jiné i zpracujeme stavební rozpočty, ať už jednoduchý propočet pro potřeby banky, nebo podrobný položkový rozpočet pro výběr zhotovitele.

Zajistíme návrhy interiéru, vestavěného nábytku, zpracování vizualizací, urbanistické studie a zastavovací plány.

V případě zájmu, pomůžeme i s výběrem vhodného zhotovitele stavby, nebo případně zajištění samotné realizace.

Nedílnou součástí je i předprojektová příprava a zajištění souvisejících služeb spojených s přípravou stavby – výkup pozemků, zpracování geometrických plánů, průzkumy apod.