Projektování staveb

Svou činnost soustředíme na komplexní dodávky služeb v oblasti přípravy a realizace staveb pozemního stavitelství.

Proces přípravy stavby zajišťujeme od vypracování architektonické studie přes všechny následné stupně vypracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost až po autorský dozor projektanta.

Poskytujeme kompletní projektové služby od studie a vizualizace, přes projektovou dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení až po prováděcí dokumentaci novostaveb a rekonstrukcí a to především :

  • bytových a občanských staveb
  • rodinných domů
  • halových a výrobních objektů
  • jednoduché liniové stavby

V rámci inženýrské činnosti v zastoupení stavebníka zajistíme potřebná povolení a rozhodnutí potřebná ke stavbě včetně zajištění vyjádření všech dotčených orgánů státní správy a správců sítí potřebných pro jejich vydání.