POLYFUNKČNÍ DŮM A HASIČSKÁ ZBROJNICE SDH VODĚRADY

URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

Investor: Obec Voděrady, Voděrady 160, 679 01 Skalice nad Svitavou

Zpracovatelé: Ing. Zdeňka Fiedlerová a Ing. arch. Klára Lukešová

Záměrem studie je včlenit novou výstavbu dvou objektů do daného prostoru dle požadavků obce Voděrady v lokalitě stavebních pozemků v okolí Obecního úřadu a kulturního centra. Jedná se o polyfunkční dům s funkcí základní školy – tzv. jednotřídky 1. až 5 . ročníku, dále mateřské školky – příp. dětské skupiny a v neposlední řadě i knihovny a společenského centra. Druhým situovaným objektem je nová hasičská zbrojnice sdružení dobrovolných hasičů.