NOVOSTAVBA KOMPLEXU RODINNÝCH DOMŮ V LOKALITĚ NOVÁ, KUNŠTÁT

ZASTAVOVACÍ PLÁN, DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Zadavatel: Město Kunštát

Zhotovitelé: Ing. Zdeňka Fiedlerová  a Ing. arch. Klára Lukešová

Tento projekt nám prošel rukama od začátku do konce. Od samotných několika návrhů studií zástavby, přes územně plánovací studii, územní a stavební řízení až po přípravu karet pro prodej pozemků.

Novostavba souboru řadových rodinných domů je navržena na pozemcích ve vlastnictví stavebníka Města Kunštát. Parcely se nachází v jižní části obce jako volná parcela v mírném svahu kousek od Zámeckého parku. Na těchto pozemcích je současně již realizována výstavba komplexu tří bytových domů včetně zpevněných ploch a inženýrských sítí. Navrhovaný soubor RD respektuje toto řešení a plynule se napojuje na výstavbu bytových domů. Řešení navrhované výstavby souboru RD vychází z požadavků na vytvoření samostatných bytových jednotek se samostatným příjezdem a klidovou částí zahrady. Jedná se o řadu 13 dvoupodlažních řadových rodinných domů o maximálních půdorysných rozměrech 11,0×11,0 m a řadu 5 dvojdomů (tedy 10 RD) o maximálních půdorysných rozměrech 11,0×13,0 m.

Informace o prodeji pozemků pro rodinné domy: https://pozemky-kunstat.cz/

V případě že budete mít zájem o řešení klientských změn, návrhy interiérů či kuchyňských linek, nebo jinou technickou podporu, můžete se na nás obrátit.