Urbanistické studie, Zastavovací plány

Nabízíme řešení územně plánovací podkladů, zpracováváme studie využití pozemků, územní a zastavovací studie.

Pro zadavatele zpracováváme rešerše stávajících územních plánů, ověřujeme limity a možnosti využití pozemků. Vypracováváme dokumentaci sloužící pro změny územně plánovací dokumentace.