NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU, KUNŠTÁT_1

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝBĚR ZHOTOVITELE

AUTORSKÝ DOZOR A TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Zpracovatelé: Ing. Zdeňka Fiedlerová a Ing. arch. Klára Lukešová

Objekt rodinného domu je 2 podlažní. Celkové urbanistické a architektonické řešení vychází z jednoduchého obdélníkového tvaru o rozměrech 15,9 x 13,1 m. RD je zastřešen plochou střechou o sklonu 3%. Projekt řeší komplet usazení domu, včetně napojení na veškerou infratrukturu a další komplexní požadavky investorů.