Autor: admin

POLYFUNKČNÍ DŮM A HASIČSKÁ ZBROJNICE SDH VODĚRADY

by admin

URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

Investor: Obec Voděrady, Voděrady 160, 679 01 Skalice nad Svitavou

Zpracovatelé: Ing. Zdeňka Fiedlerová a Ing. arch. Klára Lukešová

Záměrem studie je včlenit novou výstavbu dvou objektů do daného prostoru dle požadavků obce Voděrady v lokalitě stavebních pozemků v okolí Obecního úřadu a kulturního centra. Jedná se o polyfunkční dům s funkcí základní školy - tzv. jednotřídky 1. až 5 . ročníku, dále mateřské školky - příp. dětské skupiny a v neposlední řadě i knihovny a společenského centra. Druhým situovaným objektem je nová hasičská zbrojnice sdružení dobrovolných hasičů.

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU, KUNŠTÁT_1

by admin

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝBĚR ZHOTOVITELE

AUTORSKÝ DOZOR A TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Zpracovatelé: Ing. Zdeňka Fiedlerová a Ing. arch. Klára Lukešová

Objekt rodinného domu je 2 podlažní. Celkové urbanistické a architektonické řešení vychází z jednoduchého obdélníkového tvaru o rozměrech 15,9 x 13,1 m. RD je zastřešen plochou střechou o sklonu 3%. Projekt řeší komplet usazení domu, včetně napojení na veškerou infratrukturu a další komplexní požadavky investorů.

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU, KUNŠTÁT_2

by admin

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Zpracovatelé: Ing. Zdeňka Fiedlerová a Ing. arch. Klára Lukešová

Projekt řeší Novostavbu rodinného domu na místě původní stodoly. Rodinný dům je jemně vsazen do stavjící zástavby, kdy půdorysně i výškově a tvarově drží původní proporce stodoly. Jedná se o projekt vytvořen na míru pro budoucí majitelé.